Lasiodora Parahybana

Няколко снимки на моето паяче :)