(новина от архива)

Успешно чифтосахме един от най-редките и красиви видове - Poecilotheria metallica и на 19.11.2009г. женската направи пашкул, ето го и него :