Nhandu coloratovillosum

Информация:

Brazilian Black and White (Nhandu coloratovillosus) - Бразилска черно-бяла тарантула

Произход: Бразилия

Тип: Земен паяк

Размер: Достига до 20-22 см. разкрач. Бърз растеж. Женските съзряват полово за 3-4 години и живеят около 10 години.

Темперамент: Спокойни, понякога нервни.

Отрова: Слаба.

Отглеждане: Температура 26-29°C и сравнително висока влажност от порядъка на 75-80%. Непретенциозна и лесна за отглеждане.

Терариум: Тъй, като това е земен вид, е добре да се осигури укритие (корк, дървесна кора, кокосов орех или глинен съд), както и сравнително дебел слой субстрат, в който паяка ще може да си подкопае бърлога. Задължително е за големите индивиди да се сложи съд с вода (паничка).

Хранене: Известни са с добрият си апетит, рядко отказват хапване. Храната е стандартна, както при всички тарантули - скакалци, щурци, хлебарки, ларви на насекоми. На по големите екземпляри могат да се дават малки гущерчета или новородени мишлета или плъхчета веднъж на месец - два, но само за разнообразие, никога като основна храна. Не е препоръчително менюто да включва диво хванати насекоми, те може да пренасят паразити или пестициди.

Малките се хранят на всеки 2 до 5 дни, а големите на всеки 5-10 дни.

Инкубационен период: Неизвестен

Още:
Обича да копае, но предпочита да се скрие под някоя кора, камък и т.н.

Лесни за размножаване и изключително продуктивни – снася 1000-2000 яйца в пашкул.

Име: Nhandu coloratovillosum
Раздел: Тарантули
Цена:
3.0см
60лв