Nhandu chromatus

Информация:

Brazilian Red & White (Nhandu chromatus) - Бразилска червено-бяла тарантула

Произход: Дъждовните гори и саваните на Южна Бразилия и Парагвай

Тип: Земен паяк

Размер: Достига до 18-21 см. разкрач. Средна скорост на разтеж. Женските живеят около 10 години.

Темперамент: Нервна и дефанзивна. Видът разполага с малко по-дразнещи уртикарни косъмчета в сравнение с другите тарантули и не се свенни да ги използва когато се почуства застрашена.

Отрова: Средна.

Отглеждане: Температура 24-28°C и сравнително висока влажност от порядъка на 75-80%. Непретенциозна и лесна за отглеждане.

Терариум: Тъй, като това е земен вид, е добре да се осигури укритие (корк, дървесна кора, кокосов орех или глинен съд ), както и сравнително дебел слой субстрат, в който паяка ще може да си подкопае бърлога. Задължително е за големите индивиди да се сложи съд с вода ( паничка ).

Хранене: Известни са с добрият си апетит, рядко отказват хапване. Храната е стандартна, както при всички тарантули - скакалци, щурци, хлебарки, ларви на насекоми. На по големите екземпляри могат да се дават малки гущерчета или новородени мишлета или плъхчета веднъж на месец - два, но само за разнообразие, никога като основна храна. Не е препоръчително менюто да включва диво хванати насекоми, те може да пренасят паразити или пестициди.
Малките се хранят на всеки 2 до 5 дни, а големите на всеки 5-10 дни.

Още:
Окраската на Nhandu chromatus включва ефектна комбинация от бяло, червено и черно. Крайниците й са покрити с линии наподобяващи кости и ставни връзки.
Сравнително лесна за развъждане, снася 600-1200 яйца. Понякога се получават усложнения при които женските отхвърлят пашкулите си, въпреки че яйцата в тях са оплодени.
Старото име на вида е Lasiodora cristata.

Име: Nhandu chromatus
Раздел: Тарантули
Пол: Ж
Цена:
2.5см
40лв