Зов за помощ от името на съпругата на Сава.

 

Скъпи Приятели! На първо място искам да Ви благодаря за безграничната подкрепа която ни оказахте в търсенето на информация и начин за лечението на Сава. Безкрайно Ви благодаря! В настоящия момент сме изправени пред ново непосилно за нас препятствие - ако искаме да му помогнем и да се излекува ,трябва да се обърнем за помощ в чужбина. Успя да се справи с химотерапията която му беше назначена и сега се готвим за следващата но междувременно няма подобрение.Болката причинена от туморите не намалява и общото му състояние се влошава. Губи тегло и сили които са му нужни за предстоящите битки. Надеждата ни е в адекватно лечение ,което за съжаление неможем да получим тук в България. Обърнахме се към 2 боници в Турция и в Израел. Назначиха му изследвания които ще направи непосредствено след предстоящата химиотерапия. Решихме да поемем по пътя на надеждата и да се впуснем в нова битка. Със свито сърце отново се обръщам към вас, защото само това ми остана - надеждата ,че той ше оздравее и ще продължим заедно ръка за ръка. Много ми е трудно да Ви помоля за нещо такова и то точно в тези несигурни и трудни времена, но в името на неговото здраве, Ви моля да ни помогнете за събирането на средствата за предстоящото лечение. Сумите са непосилни за нас и все още не са уточнени, поради това, че не са направени всички необходими изследвания,но до 2 седмици ще знам точните цифри. Налага се да започнем веднага с набирането на средства, тъй като нямаме време за губене. Затова моля, ако някой от Вас има възможност да помогне и отново да ни подаде ръка!

 

От вчера имаме отворена дарителска сметка на негово име в СИБАНК ЕАД, Клон Раковски, София 1000, ул. Георги Сава Раковски 140

 

Детайлите за сметката са:

IBAN: BG53BUIB98885039556700

BIC: BUIBBGSF

 

Моля препратете това писмо и до ваши приятели, които биха се включили в тази кауза. Благодаря Ви за това,че сте с нас и не ни оставяте сами в този тежък момент. Рони.