Monocentropus balfouri

Информация:

Произход: Остров Сокотра и Йемен

Тип: Земен паяк

Размер: Достига до 15-17 см. разкрач, мъжките са значително по-дребни.. Бавен растеж, женските живеят повече от 15 години.

Темперамент: Леко нервна и дефанзивна.

Отрова: Слаба. Ухапването е болезнено.

Отглеждане: Температура 20-30°C. Влажност - изключително ниска около 40-50%. Обичат полупустинни условия – топло и сухо.

Терариум: Видът е изявен плетач – не е необходимо поставяне на изкуствено укритие. Изисква дебел слой субстрат, камениста декорация и евентуално клони и/или парчета корк за да захване мрежите си. Плете ефектни и обемни паяжини. Препоръчително е за големите индивиди да се сложи съд с вода (паничка).

Хранене: Добър апетит, рядко отказват хапване. Храната е стандартна, както при всички тарантули - скакалци, щурци, хлебарки, ларви на насекоми. Не е препоръчително менюто да включва диво хванати насекоми, те може да пренасят паразити или пестициди.

Малките се хранят на всеки 2 до 5 дни, а големите на всеки 5-10 дни.

Инкубационен период: 30-90 дни в зависимост от температурата.

Още:
Комунален вид. Лесни за развъждане, снасят 30-100 яйца.

Име: Monocentropus balfouri
Раздел: Тарантули
Цена:
2.5см
50лв