Тарантули
1,5см
15лв
3,5см(Ж)
70лв
3.0-3.5см
70лв
4.0см(Ж)
100лв
1,0см
25лв
2,0см
50лв
0,9см
60лв
1,0-1,5см
85лв
2,0см
100лв
1,0см
30лв
2,5см
50лв
3,5см
90лв
4,5см (M)
70лв
1,5см
20лв
1,0см
30лв
2,5см
50лв
1,5см
25лв
2,0см
35лв
3,0см
50лв
1,5см
35лв
1,5см
25лв
1,0см
25лв
2,5см
60лв
Развъдени при нас
1,5см
50лв
1см
40лв
1,2см
25лв
4,5см(Ж)
200лв
1,0см
40лв
2,0см
60лв
3,0см
80лв
4,5см (Ж)
60лв
5,5см (Ж) (Полово зряла)
60лв
4.5см (М) RCF
60лв
4.5см (М)
50лв
1,0см
30лв
1,5см
40лв
1,0см
25лв
2,5см
35лв
2,0см
25лв
3,5см
40лв
3,0см
30лв
3,0см
50лв
0,8см
90лв
1,5см
65лв
4,0см(М)
90лв
4,0см(Ж)
180лв
0,8см
10лв
2,0см
25лв
3,0см
40лв
3,5см (Ж)
60лв
2.0см
100лв
4,5см(Ж)
180лв
4,0см(М)
90лв
5,5см (Ж)
200лв
4,0см (М)
90лв
2,0см
80лв
4,0см
150лв
1-ва кожа ........3бр./50лв
20лв
2,5см
30лв
3,5см(Ж)
90лв
2,0см
60лв
4,0см (Ж)
120лв
1,0см
15лв
5,0см (Ж) (Полово зряла)
100лв
2,0см
110лв
3,0см (М)
40лв
2,5см
150лв
Други животни
60см
90лв
16-18см с опашката
90лв
18см с опашката
100лв
13см с опашката
50лв
5,0см с опашката
20лв
13,0см с опашката
50лв
13см с опашката
50лв
20см с опашката
80лв
чифт
150лв
Аксесоари
2 литра
7лв
6 литра
7лв
Храна
2,5см (100мл ~ 600бр)
10лв
2,0см
100бр/15лв

* Размерите на животните са ориентировъчни и са на тялото (без краката), освен ако не пише друго.

* Размерите на хамелеони, гекони и други влечуги са на цялото животно, включително опашката.

* Снимките са на големи животни от същия вид, т.е. когато порастнат ще станат като на снимката.