Успешно чифтосахме един от най-едрите видове - Lasiodora striatipes. На 15.04.2010 отворихме пашкула и отвътре се показаха живи и здрави дребосъци :